dijous, 29 de setembre de 2011

PIRÒMAN

Qui hi ha darrere del 25 per cent d'incendis intencionats que cada any cremen a Catalunya?

Generalment, s'atribueix a l'acció d'un piròman, però no tothom qui encén el bosc té un trastorn de control dels impulsos. Moltes vegades darrere de les flames hi ha interessos econòmics, revenges i, fins i tot, l'afició a la caça o a recollir espàrrecs. En altres casos, simplement és afany de notorietat o són individus amb problemes de conducta que no es regeixen per la mateixa concepció del mal que la resta de la societat.

Un piròman pur és una persona que "no pot frenar l'impuls d'encendre foc" . Abans de provocar l'incendi, "experimenta tensió i emoció" i, un cop el terreny ja està en flames, "una sensació de plaer". En moltes ocasions, es penedeixen ràpidament del que han fet i són els primers d'avisar els bombers. Per aquesta raó, en una investigació d'un foc intencionat sempre es té molt en compte la primera trucada.A la persona que avisa li fem una sèrie de preguntes per descartar que tingui res a veure amb l'incendi.