dijous, 25 d’abril del 2013

Camí Natural de Prades

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mitjançant la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, ha finalitzat les obres de condicionament del Camí Natural de les Muntanyes de Prades, a Tarragona, que ha suposat una inversió de 1.337.437 euros. Per al condicionament d’aquest camí, de 27 km de longitud en la seva ruta principal i 10 km en ramals,  s’han realitzat actuacions d’adequació de la plataforma mitjançant l’execució de desbrossaments, perfilat i estabilització del sòl, per obtenir una base resistent i impermeable.  S’ha dotat d’infraestructura de proteccions mitjançant l’execució de balustrades de fusta i passarel·les, i s’ha senyalitzat el traçat mitjançant la col·locació de senyalització direccional, preventiva i informativa seguint les directrius de senyalització de Camins Naturals del Ministerio.
El traçat del Camí Natural Muntanyes de Prades, una ruta circular per a vianants que uneix el nucli amb les muntanyes que el rodegen, discorre per diferents punts d’interès paisatgístic, geològic i cultural de Prades. En aquest traçat s’hi pot trobar comunitats vegetals pròpies de regions subalpines i eurosiberianes, formacions de naturalesa càrstica, restes del neolític, ermites i restes de pous de gel.

L’excursionista pot visitar la Vila de Prades, catalogada com a Bé d’Interès Cultural. El camí, amb una longitud total de 27 km en el seu traçat principal, té diferents trams alternatius que sumen uns 10 km: ermites, pous de gel, camí de la serra del bosc, Tossal de la Baltassana i del roure reboll, Pla de la Guàrdia i Perelloner del Cisterer. Està destinat exclusivament a vianants i usuaris en bicicleta, i està totalment prohibit circular-hi amb vehicles a motor. No obstant això, s’autoritza el pas de vehicles dels veïns que hagin d’accedir a finques, ermites i serveis de manteniment i urgències en general.

Amb la construcció del Camí Natural Muntanyes de Prades es contribueix a diversificar l’activitat econòmica de la regió tot potenciant l’oferta turística, s’impulsa la conservació dels espais naturals des de l’educació mediambiental i s’afavoreix la conservació del patrimoni cultural i tradicional, dotant de noves funcionalitats les infrastructures abandonades, i es permet així l’atenció i transmissió del llegat cultural de la zona.
També permet satisfer la demanda social existent i valoritzar la riquesa i diversitat paisatgística de les zones plantejades per al seu traçat, en poder-se contemplar els contrastos existents entre els diferents trams, i promocionar-ne l’apropament respectuós i integrat de la població al seu entorn i a la seva història. A més, aquest camí ofereix a l’usuari noves possiblitats d’oci i una forma de turisme alternatiu i respectuós amb l’entorn, que permet un apropament al medi rural per descobrir-ne la biodiversitat i la bellesa del valuós patrimoni natural.