dimarts, 22 de gener del 2013

Sistema revolucionari de seguiment de cursa amb localitzador GPS

L’empresa Butsat Mobile System, S.L. i Outcat desenvoluparan un sistema de localització i rastrejament per GPS de cada corredor en l’edició 2013 de Terra de Maquis.

Terra de Maquis Bike&Run 2013, gracies a l’empresa Butsat Mobile System, S.L. i com a una de les novetats més destacades de l’edició d’enguany, aplicarà un sistema de localització i control de temps mitjançant localitzadors gps, de manera que es tindran localitzats en tot moment i online a tots els participants de la cursa, entre d’altres coses i principalment per tal de poder donar un plus en seguretat per a tots els corredors.
Tots els localitzadors de Butsat incorporen un boto SOS, que podrà ser utilitzat pels corredors en cas d’emergència i que activarà una alarma immediata perquè l’organització pugui actuar en el més ràpid possible.


 

SEGURETAT PER ALS CORREDORS I ALARMES

 Ubicació de tots els corredors.
.Alarma de boto SOS en cas d’emergència.
Alarma de desviament de track.
Alarma de temps parat.
Alarma si no es passa per algun avituallament.

TEMPS PARCIALS, TOTALS I CLASIFICACIÓ ONLINE
TEMPS DE PAS PELS DIFERENTS AVITUALLAMENTS I PER LES METES VOLANTS.
VELOCITAT MITJA DELS PARTICIPANTS
DISTANCIA RECORREGUDA.
DESNIVELL POSITIU ACUMULAT.

 

 La plataforma desenvolupada per Butsat també permetrà un seguiment de la cursa per part de tots els familiar i amics dels corredors, que vulguin saber en tot moment on es troben, així com els mitjans de comunicació que ens segueixin durant els dos dies. Butsat Mobile System, S.L. i Outcat porten treballant més de mig any per la  implementació d’aquest sistema de localització i control de temps mitjançant localitzadors GPS.  Les tasques s’han centrat en desenvolupar el software de control, tenint en compte diferents premisses que són necessàries pels organitzadors d’un esdeveniment esportiu: punts de pas, punts de control de diferents àrees, zones de rastreig amb poca cobertura, càlcul de velocitats mitja, màxima… L’objectiu de l’empresa Butsat i Outcat és desenvolupar un sistema que pugui ser utilitzat per altres esdeveniments esportius amb les mateixes particularitats.