dijous, 7 d’abril del 2011

FULL RESCAT

Que es el full rescat?

El Full de rescat és un fitxa de suport per als equips de rescat en el moment
d’atendre un accidentat de trànsit. Gràcies a aquesta fitxa, que mostra tota la
informació tècnica necessària del vehicle de forma molt visual, els equips de rescat
poden accedir-hi amb la màxima rapidesa, i garanties de seguretat.


Exemple de full rescat d'un utomòbil  Quin es l'obtjectiu Principal?

El principal objectiu del Full de
rescat és facilitar el rescat
(l’excarceració) de l’accidentat de
trànsit amb el menor temps
possible, i les màximes garanties


DURADA DEL RESCAT EN FUNCIÓ DE L’ANTIGUITAT DEL VEHICLE

El temps de rescat d’un accidentat incrementa amb la major complexitat dels
automòbils i a la manca d’informació que en tenen els equips de rescat. Es calcula
que a Catalunya, unes 7.000 intervencions anuals que realitzen els bombers
s’agilitarien amb l’ús del Full de rescat.

Com es col.loca en el vehicle?

-Imprimir en format A4 el full corresponent al seu vehicle (marca, model i any
de fabricació exactes)

- Doblegar el full en tres parts i col·locar-lo a la visera del seient del conductor                                        -Posar l’adhesiu informatiu al parabrisa, per tal que els equips de rescat
sapiguen que es disposa d’aquesta informació.


www.fullderescat.cat