dilluns, 10 de febrer del 2014

Es fabrica la primera bóta de vi amb fusta de roure reboll de Prades


 


El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha dut a terme, amb la col·laboració del PNIN de Poblet, una prova pilot sobre la possibilitat de fabricar bótes de vi amb fusta de roure reboll (Quercus pyrenaica) de la Serra de Prades. Des de fa pocs anys, es tenia informació sobre les òptimes qualitats organolèptiques del vi elaborat amb fusta de reboll. No obstant això, no es coneixien les característiques tecnològiques i l’aptitud per a aquest ús del reboll de Prades.
 
A partir d’una petita mostra de roures que van ser tallats en obrir una feixa de prevenció d’incendis dins el PNIN de Poblet, s’ha seguit tot el procés tradicional d’elaboració de bótes de vi: serrat de les dogues, assecat i fabricació de la bóta.
 
Els resultats obtinguts fins a la data indiquen que la fusta d’aquests roures presenta unes característiques tecnològiques molt adequades per a la fabricació de bótes: és una fusta molt densa, de gra fi, que es treballa bé i admet perfectament el domat en la formació de la bóta.
 
Tradicionalment, aquesta espècie s’ha utilitzat per a obtenir llenyes i carbó, amb tallades cada pocs anys, i des de fa poques dècades molts boscos es troben abandonats, cosa que posa en perill la seva conservació.
 
Aquests resultats preliminars indiquen que la producció de fusta per a fabricar bótes pot ser un objectiu de la gestió dels boscos de reboll. La fusta de roures per boteria pot assolir preus molt elevats, que com a mínim quadrupliquen els assolits per a l’ús de llenyes.
 
La producció de fusta per a boteria requereix aconseguir arbres més grans, amb troncs més rectes i capçades més altes. Precisament, els boscos amb aquests arbres són els més interessants per a la prevenció dels incendis forestals, per a la conservació de la fauna i de la mateixa espècie de roure reboll a Catalunya. Així doncs, existeix una clara sinèrgia entre la producció d’aquesta fusta i la conservació del reboll i el seu ecosistema.
 
Cal recordar que el roure reboll és una espècie endèmica del sudoest d’Europa i el nord d’Àfrica. A Catalunya únicament es troba en una població aïllada d’unes 500 hectàrees de bosc a la Serra de Prades.
 
En una segona fase, s’estudiarà el comportament en la criança del vi i s’avaluarà la possibilitat d’obtenir vins diferenciats de qualitat, molt lligats al territori i amb característiques úniques.
 
Aquest projecte, realitzat en el marc del projecte INNOVACTIVA, Impuls i Innovació Rural Conca de Barberà-Priorat, està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012.